U cilju što transparentnijeg trošenja javnih sredstava i poboljšanja uslova življenja i poslovanja na našoj teritoriji, Gradska opština Surčin i ove godine, kao i prethodnih, upućuje POZIV sugrađanima  i ostalim zainteresovanim stranama da se svojim predlozima, sugestijama, pa i primedbama, aktivno uključe u kreiranje budžeta GO Surčin za 2020. godinu i određivanju prioriteta u donošenju planova potrošnje u okviru budžeta opštine. S jednakom pažnjom ćemo razmatrati i predloge za projekte od strateškog interesa,kao i male projekte koji će građanima  mesnih zajednica, naselja ili ulica učiniti uslove života boljim i oplemeniti  životni prostor. Na ovaj način, svojim idejama, pomažete da  deo  budžeta bude namenjen za projekte, za koje  se utvrdi  da su od velikog interesa za lokalnu zajednicu. U 2020. godini ćemo za predloge građana izdvojiti 10.000.000,00, a na osnovu rang liste vaših predloga. Vaše angažovanje će doprineti  ravnomernom, realnom i transparentnom trošenju budžetskih sredstava, na zadovoljstvo građana sa jedne strane  i rukovodstva i zaposlenih u Upravi Gradske opštine Surčin sa druge strane. Time ćete uticati na kreiranje lokalne politike  i izgradnju međusobnog poverenja između Uprave i građana, sa ciljem zadovoljavanja vaših potreba.

Više na linku.