У циљу што транспарентнијег трошења јавних средстава и побољшања услова живљења и пословања на нашој територији, Градска општина Сурчин и ове године, као и претходних, упућује ПОЗИВ суграђанима  и осталим заинтересованим странама да се својим предлозима, сугестијама, па и примедбама, активно укључе у креирање буџета ГО Сурчин за 2020. годину и одређивању приоритета у доношењу планова потрошње у оквиру буџета општине. С једнаком пажњом ћемо разматрати и предлоге за пројекте од стратешког интереса,као и мале пројекте који ће грађанима  месних заједница, насеља или улица учинити услове живота бољим и оплеменити  животни простор. На овај начин, својим идејама, помажете да  део  буџета буде намењен за пројекте, за које  се утврди  да су од великог интереса за локалну заједницу. У 2020. години ћемо за предлоге грађана издвојити 10.000.000,00, а на основу ранг листе ваших предлога. Ваше ангажовање ће допринети  равномерном, реалном и транспарентном трошењу буџетских средстава, на задовољство грађана са једне стране  и руководства и запослених у Управи Градске општине Сурчин са друге стране. Тиме ћете утицати на креирање локалне политике  и изградњу међусобног поверења између Управе и грађана, са циљем задовољавања ваших потреба.

Више на линку.