У циљу налажења најбољег, а уједно и економски оправданог решења за канализациону мрежу у свим  насељима  општине Сурчин, челници општине се годинама залажу за израду Студије оправданости одвођења отпадних вода са територије општине Сурчин. Батајнички систем прикупљања и третмана отпадних вода представља један од сателитских система, који ће уз Централно постројење које се планира у Великом селу допринети решавању проблема испуштања отпадних вода у граду Београду. Конзорцијум који чине “Р2M BERLIN” GmbH из Берлина и “Ehting” d.o.o. из Београда приступили су изради Студије оправданости и свих нивоа пројектно-техничке документације одвођења и третмана отпадних вода батајничког слива. Овај пројекат се финансира од стране Европске Банке за Обнову и Развој (ЕБРД)

На радном састанку, у кабинету председника ГО Сурчин, Стевана Шуше, данас су се са представницима наше општине састали консултанти пројектне документације, Олга Ђуровић, Зоран Лекић и David Dutn. Све опције изградње канализационе мреже за сва насеља Сурчина ће се размотрити кроз израду Студије, јер је у питању стратешки и развојно веома важан пројекат.

Више на линку