Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда је током последње деценије спроводио многе од подстицајних мера које су имале за циљ да подстакну развој и унапређење пољопривреде на територији Београда. Према речима градског секретара за привреду Милинка Величковића, Секретаријат за привреду је у 2019. години буџетом Града Београда обезбедио 200.000.000 динара за доделу подстицајних средстава на територији града Београда, имајући на уму значај и утицај који подстицајна средства у области пољопривреде имају за регистроване пољопривредне произвођаче са територије Београда

Више можете прочитати на линку.