Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и друштво за пројектовање и ижењеринг “Шидпројект” доо, потписали су уговор о пружању услуге израде урбанистичког пројекта са идејним решењем за уливно-изливне саобраћајнице на аутопуту Београд-Јужни Јадран, деонице Сурчин-Обреновац у Јакову. После шест година инсистирања општине Сурчин да се Јакову и Доњем Срему омогући приступ аутопуту, потписивањем овог уговора почело је решавање овог проблема.

Више можете прочитати на линку.