Попусти

По одлуци Надзорног одбора омогућени су попусти за кабловску телевизију корисницима Сениор картице и особама са инвалидитетом.