План пословања и финансијски извештаји

Извод плана пословања за 2019.год. можете погледати на линку

Финансијски извештај са мишљењем ревизора можета погледати на линку