Organizaciona struktura

  •  RUKOVODSTVO- Direktor 
  • OPŠTI SEKTOR
  • TEHNIČKI DIREKTOR
  • MARKETING