U utorak, 03.12.2019. godine, u 17 časova, u prostorijama Gradske opštine Surčin, na drugom spratu, Vojvođanska 79 (prostor bivšeg uslužnog centra), održana je tridesetprva sednica Skupštine GO Surčin na kojoj su odbornici raspravljali o 14 tačaka dnevnog reda.

Pred odbornicima se našao predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti  Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i dugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin iz 2018. godine,  koji su usvojeni.