У уторак, 03.12.2019. године, у 17 часова, у просторијама Градске општине Сурчин, на другом спрату, Војвођанска 79 (простор бившег услужног центра), одржана је тридесетпрва седница Скупштине ГО Сурчин на којој су одборници расправљали о 14 тачака дневног реда.

Пред одборницима се нашао предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања и предлог Решења о давању сагласности на одлуку о расподели добити  Јавног предузећа за обављање комуналних и дугих делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин из 2018. године,  који су усвојени.