О нама

Јавно предузеће кабловска дистрибуција основано је 2008.године од стане Скупштине општине Сурчин, са циљем да што већем броју наших суграђана омогући лакши приступ савременим телекомуникацијама.

За десет година успешног пословања проширили смо кабловску мрежу у Сурчину, Бечмену и Јакову и наше услуге кабловске телевизије и инетрнета доступне су корисницима по веома повољним ценама. Циљ нам је постизање квалитетне услуге и препознатљивости ЈП  кабловска дистрибуција  на територији општине Сурчин. Из године у годину посвећени смо унапређењу рада система , стога смо у 2018.  години , уз помоћ оснивача ГО Сурчин,  преселили и модернизовали главну станицу што нам је омогућило квалитетнији пренос ТВ и интернет сигнала.

Инвестиционим улагањем у будућности радићено на томе да побољшамо постојеће услуге и повећамо број корисника.

Наша мисија је да употребом знања и искуства, као и постојећих материјалних и људских ресурса, омогућимо бољи квалитет живота у општини Сурчин.

 Као јавно предузеће радимо на спровођењу социјално одговорне пословне политике тако што  бринемо  о најстаријим и најугроженијим становницима општине, као и о установама од јавног значаја, те смо омогућили и бројне погодности и попусте за ове категорије корисника.