Cenovnik

  • Ponovno uključenje, nakon isljučenja sa KDS mreže zbog neplaćenih računa, naplaćuje se 1000,00 dinara.